Koneellinen puunkorjuu

Metsäkuljetus Vesterinen Oy tunnetaan pitkästä hirstoriasta ja hyvästä työn laadusta

Rungosta mahdollisimman suuri arvo irti -aina luontoa kunnioittaen

Osa ekologisuutta on se, että kaadettavan puun rungosta otetaan huolellisesti ja tarkasti kaikki talteen. Ei tuhlata luonnonvaroja eikä metsänomistajan omaisuutta.

Hakkuukone on  toisen nimensä mukaisesti varsinainen monitoimikone. Se kaataa, karsii ja katkoo puutavaran teollisuuden tarpeiden mukaan oikeisiin mittoihin jo metsässä. Kuormatraktori sitten kuljettaa (lähikuljetus) puutavaran tienvarteen noudettavaksi.

Vaikka hakkuukoneelle syötetään tarkat korjuu- ja työohjeet, niin suurin vastuu on silti aina hakkuukoneen kuljettajalla.

Hakkuukoneen kuljettajaa sitoo paitsi moninainen lainsäädäntö, myös vastuu hyödyntää metsänomistajan puuomaisuus mahdollisimman tarkkaan, sekä tuottaa niitä puutavaralajeja, mitä ostaja tarvitsee.

john-deere1510G_1_2_3_4_5 (1)

Koneellinen puunkorjuu

Tavaralajimenetelmä on niin Suomessa kuin muissakin Pohjois-Euroopan maissa käytettävä puunkorjuumenetelmä.

Metsäkone ja koneellinen puunkorjuu

Metsänkierron jokainen vaihe

Uudistushakkuu, harvennus tai kasvatushakkuu. Korjuuohje syötetään hakkuukoneelle sähköisesti. Silti koneen kuljettajalla on viimekädessä suuri vastuu.

A man working in the forest

Hyvä työnantaja

Metsäkuljetus Vesterinen Oy on hyvä ja reilu työnantaja. Siitä kertovat myös pitkät työsuhteet.
Pisimmät työurat meillä ovat kestäneet jopa 35 vuotta!

Vastuullisuus ja ekologisuus

Luonnontuotteen maksimaalinen hyödyntäminen on meille tärkeää sekä vastuullisuuden että ekologisuuden kannalta.
Haluamme varmistaa tarkasti, että meidän työmme jäljiltä ei hukata luonnon resursseja.

Pidämme kunnia-asianamme myös sitä, että työmme jättämät jäljet maastossa ovat mahdollisimman pienet.

Metsäkonevalmistajien nikkarit kehittävät mittalaiteohjelmistoja – lopullisen päätöksen tekee koneen kuljettaja metsässä.

Ajokone ei näe puun laatua, vaan kuljettajan silmä arvioi ja ohittaa tarvittaessa mittalaiteohjelmiston ehdotuksen. Siksi kokenut kuljettaja on arvokas niin metsänomistajan kuin ostajankin kannalta. Maastoon aiheutuvat vauriot tulevat pääosin lähikuljetuksesta, mutta osaava kuljettaja pystyy omilla toimenpiteillään ja tilanteen arvioimisella vaikuttamaan paljon maastovaurioiden syntyyn tai syntymättömyyteen.

Tässä korostuu myös koneketjun molempien osien hyvä yhteistyö ja osaaminen, koska esimerkiksi harvennuskohteissa hakkuukoneen tekemällä uralla ja sen sijoittelulla on suuri merkitys lähikuljetuksen onnistumiseen mahdollisimman pienin vaurioin.

Meillä kokeneimmat kuljettajat ovat tehneet hyvää työtä jo 35 vuotta!

Metsäkuljetuskone tarraa puuhun
Metsäkone ja koneellinen puunkorjuu